ดาวน์โหลดไฟล์แฟลชด้วยไฟร์ฟอก

          ไฟล์แฟลชนิยมใช้มากในการตกแต่งเว็บไซต์ อาจจะเป็นเมนูของเว็บ แบนเนอร์ หรือรูปภาพเคลื่อนไหวต่าง ๆ บางเว็บทั้งเว็บเป็นแฟลชทั้งหมด นอกจากจะใช้ไฟล์แฟลชเป็นส่วนประกอบของเว็บแล้ว ไฟล์แฟลชยังสามารถทำเกมเล็ก ๆ ใช้ในงานนำเสนอ ทำเป็นภาพสไลด์ได้อีกด้วย
          เนื่องจากไฟล์แฟลชมักจะมีขนาดความจุน้อย จึงนิยมใช้ในการทำเว็บหรือตกแต่งเว็บ เพราะนอกจากจะทำให้เว็บโหลดเร็วตอบสนองผู้เข้าชมได้ดีแล้ว ยังทำให้เว็บดูสวยอย่างมืออาชีพด้วย  ถ้าใครสนใจไฟล์แฟลชบนเว็บและอยากดาวน์โหลดเก็บไว้ ก็สามารถทำได้หลายวิธีด้วย แต่ในบทความนี้ผมขอนำเสนอการดาวน์โหลดด้วยเว็บบราวเซอร์ไฟร์ฟอก เอาในสาวกไฟร์ฟอกก็แล้วกันการดาวน์โหลดไฟล์แฟลชด้วยไฟร์ฟอก

1. เข้าเว็บที่มีไฟล์แฟลชที่ต้องการ
2. คลิก Tools(ตัวเลือก) ในแถบเมนู แล้วเลือก Page Info(ข้อมูลเว็บ)
3. คลิกที่แท็บ Media Tab (สื่อ)
4. เลือกไฟล์รายการที่ต้องการดาวน์โหลดมันจะมีภาพตัวอย่างให้ดูด้วย
5. เมื่อเจอไฟล์ที่ต้องการแล้ว ให้คลิกที่ Save as… (บันทึกเป็น...)
6. เลือกโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์แฟลชไว้
7. คลิกที่ Save (บันทึก)

แสดงความคิดเห็น